Inrapporterade klimatmål: ” Icebugs klimatutsläpp ska minst reduceras i nivå med ”science based targets” – 50% reduktion per funktionell enhet (ett par skor) till 2030 från basåret 2015. Minst 50% av energi i första ledet leverantörer (shoe assembly) ska vara förnyelsebar tills 2022.  

Hemsida: www.icebug.com

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2