Inrapporterade klimatmål:

”- Minskad fossil andel i fjärrvärmeproduktionen med 5,6 % till 2017 samt med 6,2 % till 2019 (basår 2016).

– Energieffektivisering ska ske i anläggningar, nät och fastigheter med 8,5 GWh under 2017 och totalt 13,6 GWh under 2017-2019 (basår 2016)

– Främja fossilfria transporter genom 260 nya ladd-stolpar för elbilar under perioden 2017-2018.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.goteborgenergi.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2