Inrapporterade klimatmål: ”Gasums mål är att människor och varor ska förflyttas både på land och till sjöss med hjälp av ren förnybar energi. Våra produktionsanläggningar för biogas optimeras mot högsta möjliga energieffektivitet. Vår målsättning är helt cirkulära lösningar avseende råvaruanvändning, produktion och transport.”

Antagna utmaningar:
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.gasum.com

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2