Inrapporterade klimatmål: ”Öka biogasandelen i gasnätet, minska läckaget från gasnätet, byter ut arbetsbilarna mot gasbilar och tar större miljöhänsyn vid inköp.”

Hemsida: www.gasnatetstockholm.se

 

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2