Inrapporterade klimatmål: ”Den största miljöpåverkan GUB har är genom trafikens utsläpp. Därför är också ett av GUB:s övergripande miljömål att sänka koldioxidutsläppen vilket vi arbetar med dels genom att minska andelen fossila drivmedel, dels genom att köra på ett sådant sätt att bränsleförbrukningen hålls nere.

Målbild 2018: ≥85% fossilfri andel

Avstämning av Miljömålsprogrammet för 2018 visar att andelen kilometer körda på förnyelsebart drivmedel kunde uppfyllas med råge och landande på 90,5%.

2019 är målet satt till 100% fossilfrihet.

Vi ska minska vår klimatpåverkan genom att minska utsläppen av koldioxid.

Målbild år 2018: ≤0,26 kg/km.

Utsläppen av koldioxid fortsätter att gå åt rätt håll; resultatet för 2018 blev 0,22 kg/km.

2019 har vi som mål 0,21 kg/km.”

Hemsida: www.gub.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2