Inrapporterade klimatmål: ”Den största miljöpåverkan GUB har är genom trafikens utsläpp. Därför är också ett av GUB:s övergripande miljömål att sänka koldioxidutsläppen vilket vi arbetar med dels genom att minska andelen fossila drivmedel, dels genom att köra på ett sådant sätt att bränsleförbrukningen hålls nere.

Målbild 2017: ≥75% fossilfri andel

Avstämning av Miljömålsprogrammet för 2017 visar att andelen kilometer körda på förnyelsebart drivmedel kunde uppfyllas med råge detta år och landande på 85,4%. Till år 2020 är målet satt till 100% fossilfrihet.

Vi ska minska vår klimatpåverkan genom att minska utsläppen av koldioxid.

Målbild år 2017: ≤0,37 kg/km.

Utsläppen av koldioxid fortsätter att gå åt rätt håll; resultatet för 2017 blev 0,27 kg/km.”

Hemsida: www.gub.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2