Inrapporterade klimatmål: ”Vår målsättning är att 90% av förbrukat drivmedel skall vara fossilfritt till år 2020. 2018 var 74% av de bränsle vi förbrukat fossilfritt, RME eller HVO.”

Hemsida: www.foodtankers.com

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2