Inrapporterade klimatmål: ”Fordonstrafiken har störst klimatpåverkan i vårt företag. Vi har under flera år haft mål och mäter årligen koldioxidutsläppen för vår fordonstrafik. Därutöver har vi utfört mätning på hela vårt företags utsläpp under 2017. Vårt mål är att minska utsläpp med 10% mellan 2015-2018.”

Hemsida: www.ekenhuset.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2