Inrapporterade klimatmål: ”Att Skåne skall bli självförsörjande på el genom djupgeotermiska kraftstationer, (EGS). Att alla större svenska städer skalla ha egna anläggningar för att ta till vara värmeenergi och för att omvandla värme från djupa borrhål till elektrisk energi.”

Hemsida: www.ectpower.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2