Inrapporterade klimatmål: ”Econs mål är att skapa gröna transportlösningar för alla tunga transporter både på land och till sjöss med hjälp av förnybar energi.  Biogas- och vätgas från i egna och samägda anläggningar skall användas för att nå detta mål.”  

Hemsida: www.e-con.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2