Inrapporterade klimatmål: ”Eco Oil Värmland AB avser bidra till omställningen genom att marknadsföra en vattenpump för produktion av förnybarenergi. Målet är också att egna transporter ska gå på förnybara drivmedel.”

 

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2