Inrapporterade klimatmål: ”Vi har ett övergripande mål att minska utsläpp i vår verksamhet, vilket inkluderar bland annat att vi ska:
– minska CO2-utsläpp från transporter (scope 3) relativt vår omsättning
– ha en energieffektivisering om 30% år 2030
– minska och effektivisera förpackningsmaterial”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.clasohlson.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2