Inrapporterade klimatmål: ”En halvering av utsläppen av fossilt koldioxid mellan 2015 och 2025.”

Hemsida:  www.flygbra.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2