Inrapporterade klimatmål: ”Härmed antar Boxholms kommun utmaningen att senast från och med år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter. Vi vill med detta driva på omställningen av transportsektorn och bidra till att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsland. ”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.boxholm.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2