Inrapporterade klimatmål: ”Beyond Intents mål är att senast 2020 vara koldioxidneutral och därefter är målet att bli klimatpositiv.”

Hemsida: www.beyondintent.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2