Inrapporterade klimatmål: ”Till 2030 ska vi ha klimatneutrala tvätterier och en helt fossilfri fordonsflotta. Vi ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser 2035, genom hela vår värdekedja.”  

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2