Inrapporterade klimatmål: ”Vi ska ta fram och definiera koldioxidavtrycket för resor och kontorsenergi per anställd under 2017. Avtrycket skall minska med 5 % under 2018 jämfört med 2016.”

Hemsida: www.bengtdahlgren.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2