Inrapporterade klimatmål: ”Vi ska till 2021 halvera våra klimatutsläpp från resor och energianvändning jämfört med 2016.”

Antagna utmaningar:
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.bengtdahlgren.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2