Inrapporterade klimatmål:
Vi ska ha en fossilfri energianvändning i verksamheten som uppgår till minst 50% år 2020. Målet avser intransporter, egen produktion samt distribution ut till kund.

Vi är dessutom anslutna till Klimatpakten Plus i Stockholm där vi åtagit oss att bli en fossilbränslefri organisation senast 2030.

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.arvidnordquist.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2