Inrapporterade klimatmål: ”Arla Foods har som mål att minska klimatpåverkan från transporter, anläggningar och förpackningar med 25% fram till år 2020 (jfm 2005). Arla Sverige har mål om fossilfria transporter till år 2020.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.arla.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2