Inrapporterade klimatmål: ”Målen är att minimera utsläppen av växthusgaser, köra på miljömässiga och ekonomiska möjliga alternativ för våran kundstruktur.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.aktab.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2