På Acusticum i Piteå arrangerades den 19 september konferensen Fossilfritt Norrbotten. Fokus låg på möjligheterna för regionen i omställnigen till ett fossilfritt samhälle.

Norrbotten är en region som är rik på förnybar energi och Magnus Edin, vd för Sunpine, berättade om uppbyggnaden av ett bioraffinaderi som tillverkar biodiesel från tallolja och Daniel Fåhraeus, vd för Pite Energi, talade bland annat om satsningar på solel och Pamela Lundin från Enercon om bygget av Sveriges största vindkraftspark i Markbygden.

På transportsidan gavs en uppdatering om arbetet med och utsikterna för Norrbotniabanan och Luleå kommuns satsning på elbussar.

Tomas Jonsson och Linda Ökvist Johansson, från Teknikens hus, demonstrerade i en experimentshow fysiken bakom klimatförändringarna och Anna Öberg inspirerade många med sitt tal om vilket beslutsfattande som krävs för att rädda planeten.

Piteå kommun fick en budkavle från Lunds kommun att satsa på att bli en cykelstad och de skickade vidare en uppmaning till Östersund att satsa mer på en hållbar skola.

Podcast

I en podcast från dagen samtalar Karin Bodin, vd Polarbrödsguppen, Magnus Edin, vd Sunpine och Anna Mård, affärsutvecklare cleantech, Piteå Science Park, om vilken roll Norrbotten kan spela i ett fossilfritt Sverige. Lyssna här.

Program

8.30 Kaffe och registrering

9.00 Välkomna
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige och Helena Stenberg,
kommunstyrelsens ordförande i Piteå kommun

Sverige går före
Landshövding Sven-Erik Österberg

Utmaningar för framtidens fossilfria Norrbotten
Piteå kommun – Åsa Wikman, Piteå Siencepark – Anna Mård,
Region Norrbotten – Ulrika Nilsson, Norrbotiabanan AB – Gusten Granström
Hållbart på olika sätt

Möjligheter och fördelar med att gå före
Skola för hållbar utveckling, Strömbackaskolan – Britta Dahlen och Anna Ögren
Polarbröd – Karin Bodin, Enercon – Pamela Lundin,
Luleå kommun – Katja Uusitalo-Strömberg och Jenny Widmark

11.30-12.30 Lunch

Hur blev det så här?
Teknikens Hus

Innovationer för en grönare framtid
PiteEnergi – Daniel Fåreus, Sunpine – Magnus Edin, Vattenfall – Rick Abrahamsson
Pireva – Niklas Johansson, Post Nord – Peter Burman

14.00 Fika

Varför går det ofta lättare än vi vågar tro
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Världens modernaste orgel

16.00 Tack för idag.

Moderatorer: Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, och Helena Karlberg, Piteå Science Park